Dřevostavby

Ušetří náklady na vytápění, neomezí v kreativním řešení

Asi největší výhodou dřevostaveb je možnost mít svůj vysněný dům již za 3 – 4 měsíce. Zhruba tolik času je potřeba ke kompletnímu dokončení dřevostavby a to včetně nachystání podlah a vyleštění oken.
Z připravených dílů lze zkompletovat dům za 2 – 3 dny. Vše ale záleží na materiálech a technologických postupech.

Mnoho lidí má obavu, jestli není dřevo příliš křehký materiál? Není. Právě naopak! Dřevo je velice odolný materiál. Neexistuje jiný přírodní materiál, který by měl lepší pevnost a pružnost s přihlédnutím k jeho hmotnosti!

Dalším oblíbeným faktorem, proč si vybrat právě dřevostavbu, je fakt, že dřevostavbu vytopíte rychle a tudíž i levně. Dřevo jako takové má velice nízkou akumulační vlastnost, a tak Vám dokáže ušetřit až několik tisíc ročně.

Dříve si hodně lidé mysleli, že jakmile máte dřevostavbu, tak je uvnitř domu špatná akustika. Stěny jsou však tvořeny z dynamicky rozdílných materiálů a tudíž nejdou slyšet zvuky z exteriéru, ale ani interiér nijak nerezonuje. Doma tedy může vládnout klid a pohoda …

Často kladené dotazy

Podívejte se na nejčastěji pokládané dotazy ohledně dřevostaveb

Jak připravit základ pod dřevostavbu

V první řadě je třeba si uvědomit,že podlahy našich dřevostaveb jsou usazeny na podlahových roštech,které musí ležet na pevné rovné ploše.Pevnou rovnou plochu lze vybudovat více způsoby (dlažba chodníková,zámková,zatravňovací dlaždice atd. /případně  zhutněné štěrkové lože apod.), ale pouze u dobře vyrobené betonové desky je záruka, že lokální erozí půdy nedojde k deformaci plochy.

Jaká je životnost dřevostaveb?

Praktická životnost dřevostavby je dána především péčí o ni v průběhu jejího používání. Známe případy, kdy dřevostavba stojí již stovky let. Statistická životnost se uvádí dle účelu statistiky 70 až 100 let. Daleko důležitější než fyzická životnost je životnost morální, tedy jak dlouho je schopna stavba uspokojovat nároky na ni kladené.

Jak je to s akustikou u těchto staveb?

Jestliže je dřevostavba špatně postavena, opravdu v ní zvuk může rezonovat  – jako v každé špatně postavené budově. V opačném případě může splňovat lepší parametry než zděná stavba, která je špatně složená z vrstev. Hluková izolace se u montovaných domů dá zvýšit jednoduchými úpravami a správným provedením detailů. Dobrá specializovaná firma na to dohlédne.

Lze srovnat nosnost dřevostavby a zděné stavby?

Ano. Je srovnatelná jako zděná stavba. Tlaková zkoušky prokázali že objem voštinové cihly a stejného objemu hranolu, při stejném tlaku na cm2 je hranol pevnější.

Jak je to s protipožárním opatřením u dřevostaveb?

Dřevěné konstrukce jsou požárně odolné. Oheň pronikne zhruba do 1/3 desky, případně dřeva, ale ta v důsledku ohoření uhelnatí a proto se postup ohně výrazně zpomalí. Tím pádem je možnost požár dříve lokalizovat. Ocelové konstrukce se hroutí zcela nekontrolovatelně a dochází k daleko větším škodám. V západních zemích obalují kovové konstrukce vrstvou dřeva, aby se zpomalilo při požáru prohřívání konstrukcí.